BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Poster Hazırlama Kuralları

- Poster ölçüsü: 70x90cm

Bildiri Özetleri
Bildiri özetleri AbstractAgent bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden (http://ivekkongre.com/) online olarak gönderilmelidir. Bildiriler Poster ya da Sözel olarak gönderilebileceklerdir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Bildiri gönderimi için son tarih 10 Nisan 2017. Kongre dili Türkçe ve İngilizce olduğu için katılımcıların isteğine bağlı olarak bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanıp sunulabilir.

Sözlü-Poster Bildiri Konuları

 1. Analitik Kimya
 2. Farmasötik Botanik (Etnobotanik)
 3. Biyokimya
 4. Farmasötik Kimya
 5. Biyomühendislik ve Genetik
 6. Farmasötik Mikrobiyoloji
 7. Biyoteknoloji
 8. Farmasötik Teknoloji ve Biyofarmasötikler
 9. Eczacılık Tarihi
 10. Farmasötik Toksikoloji
 1. Eczacılık Uygulamaları
 2. Fikri Mülkiyet Hakları
 3. Eczacılıkta Etik
 4. Klinik ve Hastane Eczacılığı
 5. Endüstriyel Eczacılık
 6. Kozmetoloji
 7. Farmakognozi ve Fitoterapi
 8. Nanoteknoloji
 9. Farmakoloji
 10. Radyofarmasötikler

Yazım Kuralları

 1. Kongre dili Türkçe ve İngilizce olduğu için katılımcıların isteğine bağlı olarak bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanıp sunulabilir.
 2. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 3. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 4. Özetin tamamı 400 kelimeyi geçmemelidir.
 5. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Şehir
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Anahtar kelimeler en fazla 5 adet olabilir.
 8. Kaynaklar (en fazla 5 kaynak) metin içinde köşeli parantezde gösterilmeli ve her bir kaynak aşağıdaki kurala göre Kaynaklar bölümünde yazılmalıdır.
  Makale için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, derginin açık adı veya varsa kısaltması (italik) , cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı.
  Kitap için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın açık adı (italik), sayfa veya bölüm numarası, basımevi, basım yeri, basım yılı.
  Tez için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, "tezin açık adı" (tırnak içerisinde ve italik), tezin yapıldığı üniversite, tezin basıldığı yer, basım yılı.
 9. Proje desteği belirtilmelidir.


Dikkat Edilecek Noktalar
- Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
- Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
- Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
- Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
- Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
 LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.
Tel: (0216) 372 66 44

 

Kaynaklar Örnek Yazım:

[1]Şenkardeş S., Kaushik-Basu N., Durmaz İ., Manvar D., Basu A., Atalay R., Küçükgüzel ŞG, Eur J Med Chem. 108, 301-308, 2016.

[2]Gürsoy, AZ (Ed), “Kontrollü Salım Sistemleri”  Kontrollü Salım Sistemleri Derneğ i, Elma Bilgisayar Basım ve Ambalaj San. Tic. , 2. baskı, İstanbul, (2013).

[3]Kepekçi, ŞE.,“Memantinin Tayini İçin Yeni Bir Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Yöntemi”, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Univ., İstanbul, 2007.

Bu proje, TÜBİTAK-1002 ……..no’lu proje ile desteklenmiştir.