BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Poster Hazırlama Kuralları

- Poster ölçüsü: 70x90cm

Bildiri Özetleri
Bildiri özetleri AbstractAgent bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden (http://ivekkongre.com/) online olarak gönderilmelidir. Bildiriler Poster ya da Sözel olarak gönderilebileceklerdir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Bildiri gönderimi için son tarih 10 Nisan 2017. Kongre dili Türkçe ve İngilizce olduğu için katılımcıların isteğine bağlı olarak bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanıp sunulabilir.

Sözlü-Poster Bildiri Konuları

 1. Analitik Kimya
 2. Farmasötik Botanik (Etnobotanik)
 3. Biyokimya
 4. Farmasötik Kimya
 5. Biyomühendislik ve Genetik
 6. Farmasötik Mikrobiyoloji
 7. Biyoteknoloji
 8. Farmasötik Teknoloji ve Biyofarmasötikler
 9. Eczacılık Tarihi
 10. Farmasötik Toksikoloji
 1. Eczacılık Uygulamaları
 2. Fikri Mülkiyet Hakları
 3. Eczacılıkta Etik
 4. Klinik ve Hastane Eczacılığı
 5. Endüstriyel Eczacılık
 6. Kozmetoloji
 7. Farmakognozi ve Fitoterapi
 8. Nanoteknoloji
 9. Farmakoloji
 10. Radyofarmasötikler