IVEK BIO 2017
KAYIT ÜCRETİ 100 TL

PROGRAM

26.04.2017 Çarşamba
SAAT Salon 5
14:30-16:00 OTURUM - 1
Moderatör: 
Prof. Dr. Semra SARDAŞ, Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL
Prof.Dr. Gülten KANTARCI
''Biyobenzer ve biyoüstün ilaç kavramları, kabul kriterleri arasındaki farklar''
Yrd.Doç.Dr. Devrim Demir DORA
"Biyobenzer ürünlerde benzerliğin gösterilmesi''
Prof.Dr. Erdem GÖKER
''Klinik onkolojide biyobenzerler: Olumlu beklentiler ve tehditler''
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:30 Dr.Seyfullah DAĞISTANLI
''Biyobenzerden Biyoinnovasyona''
Çiğdem Yılmaz
"Lokal ekonomiyi desteklemek için kalitatif bir yaklaşım"
27.04.2017 Perşembe
SAAT Salon 5
09:00-10:00 OTURUM - 2
Moderatörler: 
Prof. Dr. Semra SARDAŞ, Prof.Dr. Zeki TOPÇU 
Prof.Dr. Zeki TOPÇU
''Rekombinant DNA teknolojisinin sağlık bilimlerindeki uygulamaları ile öne çıkan biyoetik tartışmalar''
Yrd.Doç.Dr. Bilge DEBELEÇ BÜTÜNER'
'T hücre-aracılı kanser immunoterapisinde inflamatuar mikroçevrenin rolü''
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:00 Yrd.Doç.Dr. Yücel BAŞPINAR
''Gen taşınmasında nanobaloncuklar''
Arş.Gör. Mustafa KOTMAKÇI
''Ekstraselüler veziküller- tanıda ve ilaç taşınmasında yeni oyuncular''
Serkan ÖZKAN
''Sinai Mülkiyet Kanununa göre İlaç ve Biyoteknolojik Buluşların Patentlenmesi''
12:00-13:00 KAHVE ARASI
13:00-15:00 OTURUM - 3
Moderatör:
Murat Barlas
İlaçta Biyoteknolojide Mevcut Durum ve Gelecek Vizyonu
(Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu)

Vedat Eğilmez
"Türkiye'de ve Dünyada Biyoteknolojik İlaçlar"
Firma Sunumları
Genel Değerlendirme
15:00-18:00 OTURUM - 4
Moderatör:
Dr. Ferhat Farşi
Biyoteknolojide Güncel Konular
Dr. Haleh Hamedifar
"Biyobenzerlere Giriş ve CinnaGen’in Kazanımları"
Dr. Amir Farshchi
"Biyobenzerlerin Farmakoekonomisi"
Mehran Montajabi
"Biyoteknolojik Üretimde Upstream"
Dr. Hamideh Aghajani
"Biyoteknolojik Üretimde Downstream’e Genel Bakış"
Dr. Alireza Hosseini
"Biyobenzerlerde Kalite"